J A Kufuor

J.A Kuffour
John Agyekum Kufuor President: 2001 – 2009 Born: 8th December 1938

John Agyekum  Kufuor

President: 2001 – 2009

Born: 8th December 1938